Terug naar Nieuws

07-12-2020

Succesvol webinar Hoe leer je leren?


Wet- en regelgeving

In de zorg is er het convenant Medische Technologie dat nadere invulling geeft aan de risicobeheersing en de veilige toepassing van medische technologie binnen de medisch specialistische zorg. De zorginstelling is verantwoordelijk voor de correcte naleving daarvan. In de luchvaart is veel meer wet- en regelgeving en is er het European Aviation Safety Agency (EASA), vertelt Guido Stigter, piloot bij Transavia en Accident Investigator bij Dutch ALPA. EASA legt alle wet- en regelgeving vast op gebied van luchtvaart. Dit zijn letterlijk honderden pagina's over vaardigheden, veiligheidsaspecten, kennis etc om de veiligheid te kunnen borgen. De manier waarop dit gedaan wordt mag dan in deze twee sectoren verschillen, echter is de urgentie van veiligheid vergelijkbaar. Guido Stigter heeft dit heel mooi belicht in zijn presentatie en tevens uitgebreid verteld over het gebruik van de simulator.

achter de schermen_GuidoAchter de schermen_Hans

Leren door te doen

Zowel in de luchtvaart als bij Defensie geldt het principe "leren door zoveel mogelijk te doen". En doen bestaat uit het gebruik van de simulator in de luchtvaart en het gebruik van o.a. videoleren bij Defensie. In beide sectoren is het blijven trainen van bepaalde vaardigheden, ook na het behalen van de benodigde diploma's, essentieel. Er zijn veel overeenkomsten te benoemen tussen educatie bij de luchtvaart en de gezondheidszorg. We zien de complexe werkomgeving in beide sectoren, de dynamiek, de complexe technologie die men gebruikt, de goede communicatie die essentieel is en uiteraard de letterlijke zorg voor mensen. Uiteindelijk gaat het om de ultieme combinatie van de kennis en vaardigheden van de gebruiker/ bestuurder en de techniek van het apparaat zelf. 

Veilig leren

Bij Defensie werd enkele jaren geleden de scholing onder loep genomen. Conclusie was dat men af wilde van de klassieke, docent gestuurde vorm van scholing, zo vertelt Hans van Eunen, Sergeant-majoor opleidings- en trainings-ontwikkelaar en algemeen militair verpleegkundige bij het Defensie Geneeskundig Opleidings- en Trainings- Centrum. Videoleren is een onderdeel van de nieuwe ‘blended learning’ methode. Corona heeft de implementatie hiervan versneld. Videoleren wordt niet alleen individueel toegepast maar ook bij de verschillende gebruikersgroepen die gekoppeld kunnen worden. Hierdoor creëer je een veilige en interactieve klassenomgeving. Immers wil je dat de leerlingen van elkaar leren op een veilige manier. Door middel van video is dit heel eenvoudig te realiseren. Er zijn niet alleen video's met instructies maar het is ook de bedoeling dat de leerling zichzelf opneemt bij bepaalde handelingen zodat een instructeur dat vervolgens kan beoordelen. In tijden van Corona kon dit leerproces, vanuit huis, gewoon door gaan. 

Naar de toekomst toe ziet men bij het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainings Centrum de rol van de instructeur en de manier waarop men traint, veranderen. Dit komt o.a. door de inzet van videoleren. De instructeur kan de focus verleggen van de basisvaardigheden naar wat meer verdieping. De verdieping kan gaan over theorie, maar bijvoorbeeld ook over team samenwerking en meer ingewikkelde casuïstiek.

foto webinar sprekers

Het overkoepelende thema van dit webinar is toch wel veiligheid. Ook gastheer Jawad Handizi kon vanuit zijn positie bij GE Healthcare bevestigen dat we met zijn allen een bepaalde verantwoordelijkheid hebben, ook vanuit de industrie. De verantwoordelijkheid van het trainen van personeel op een effectieve en veilige manier. In welke sector dan ook en zeker ook in deze tijden waarbij we rekening moeten houden met Corona. Videoleren maar ook het gebruik van simulaties lenen zich daar heel goed voor. 

 

Bekijk het webinar

Over LeQuest


LeQuest, dat is opgericht in 2011, is een toonaangevend technologiebedrijf dat als doel heeft om de kwaliteit van de zorg te verbeteren door het potentieel van medische technologie te ontsluiten en de competentie van zorgprofessionals in het gebruik van de apparatuur te maximaliseren. We ontwikkelen online interactieve, op simulatie-gebaseerde e-trainingen over het gebruik van medische apparatuur. De e-trainingen van LeQuest versnellen de implementatie van nieuwe medische apparatuur, zorgen ervoor dat de functionaliteit optimaal wordt benut en stellen gebruikers in staat om snel hun zelfvertrouwen, kennis en competenties te verbeteren, in een veilige omgeving. Hiertoe behoort ook de (her)certificering van medisch personeel. LeQuest is een snelgroeiende onderneming, wat ook blijkt uit het feit dat het in Nederland tot de lijst van ‘Top 250 Groeibedrijven 2020’ behoort.