Terug naar Nieuws

04-02-2021

Hoe faciliteer je verschillende leerbehoeften?


Optimale begeleiding bij simulatiegerichte e-training

De behoeften van een cursist kunnen veranderen al naar gelang de training vordert. Naarmate de kennis toeneemt, neemt de behoefte aan begeleiding en ondersteuning af. Wij streven ernaar om aan alle leerbehoeften tegemoet te komen. Wanneer we een leertraject ontwerpen, moeten we een evenwicht vinden tussen het verstrekken van de juiste informatie op het juiste moment, het aanbieden van mogelijkheden om ervaring op te doen, en het testen en corrigeren van onze cursisten. Daarom hebben we onze e-trainingen een upgrade gegeven. We kunnen nu geleidelijk de begeleiding en ondersteuning laten afnemen om zo een zo optimaal mogelijk leertraject te realiseren.

success smart medical doctor working with operating room as concept

Leren door te doen

We hebben een nieuw type simulatieopdracht geïntroduceerd. Oefeningen die cursisten een veilige omgeving bieden om te 'leren door te doen'. Bij deze opdrachten wordt men stap voor stap door een korte opeenvolging van taken geleid. Je mag zoveel fouten maken als nodig. Dat is erg prettig voor mensen die liever leren door 'trial and error'. We hebben ook een zogenaamd hintsysteem ingevoerd. Cursisten kunnen nu proactief om hints vragen wanneer zij niet zeker zijn over hoe een handeling in de praktijk moet worden uitgevoerd.

MicrosoftTeams-image (6)

Bewijs van kennis en bekwaamheid

Voor elk toets wordt een slagingscriterium bepaald op basis van de leerdoelen van de e-training, de bijbehorende risico’s en de complexiteit. Het slagen voor een toets dient als bewijs dat de cursist voldoende kennis over een onderwerp heeft verworven. Tijdens een tussentoets, kunnen cursisten nog steeds om een hint vragen nadat zij een fout hebben gemaakt. Dit hintsysteem laat de cursisten zelf beslissen wanneer ze hulp nodig hebben. Slagen voor de eindtoets zonder hints garandeert dat de cursist bekwaam is in het gebruik van de apparatuur.

Door dit hintsysteem toe te passen, hopen we dat de cursisten optimale ondersteuning krijgen tijdens hun training, maar tegelijkertijd ook uitgedaagd blijven om zo goed mogelijk te presteren. 

Over LeQuest


LeQuest, dat is opgericht in 2011, is een toonaangevend technologiebedrijf dat als doel heeft om de kwaliteit van de zorg te verbeteren door het potentieel van medische technologie te ontsluiten en de competentie van zorgprofessionals in het gebruik van de apparatuur te maximaliseren. We ontwikkelen online interactieve, op simulatie-gebaseerde e-trainingen over het gebruik van medische apparatuur. De e-trainingen van LeQuest versnellen de implementatie van nieuwe medische apparatuur, zorgen ervoor dat de functionaliteit optimaal wordt benut en stellen gebruikers in staat om snel hun zelfvertrouwen, kennis en competenties te verbeteren, in een veilige omgeving. Hiertoe behoort ook de (her)certificering van medisch personeel. LeQuest is een snelgroeiende onderneming, wat ook blijkt uit het feit dat het in Nederland tot de lijst van ‘Top 250 Groeibedrijven 2020’ behoort.