Terug naar Nieuws

07-01-2021

“ ‘Niet weten’ is het begin van de vooruitgang”


Frustratie. Dat was het overheersende gevoel van Hicham Shatou toen eerder dit jaar het Nederlandse zorgstelsel overspoeld werd met Covid19 patiënten. “We hadden vooraf zoveel meer kunnen doen voor al die zorgmedewerkers die dag in dag uit hun eigen leven waagden om dat van een vreemde te redden.”: De LeQuest CEO & Founder kijkt terug op een pandemie die de toekomst van de zorg voorgoed heeft veranderd.

H_1c

Bevestiging van de purpose

Toen de eerste golf Corona-patiënten de ziekenhuizen direct in hun voegen deed kraken, twijfelde Shatou geen moment: Alle LeQuest trainingen voor ICU gerelateerde medische appratuur werden gratis beschikbaar gesteld. Ziekenhuizen van over de hele wereld maakten dankbaar gebruik van deze hulp uit onverwachte hoek. “De eerste behoefte lag natuurlijk in de aanvoer van ICU-apparatuur, maar de nadruk kwam al heel snel te liggen op medewerkers die de apparatuur kunnen bedienen.” De New York Times luidde hierover in november ook de noodklok, omdat er in de VS een overschot is aan ventilatoren, maar een tekort aan deskundigen om die te bedienen. “En dan sterven er dus mensen omdat zorgmedewerkers aan het bed bij de patiënt niet weten welke knopjes wat doen… dat is onverteerbaar en exact de reden waarom ik LeQuest ooit begonnen ben.”, aldus Shatou.

Training als fundament van flexibilisering

De gepassioneerde CEO is sinds de oprichting in 2011 bezig met een queeste om ziekenhuisbestuurders te overtuigen dat trainingen bij medische apparatuur weldegelijk een fundament vormen voor het vergroten van de flexibilisering zorgpersoneel. Waar het eerder werd gezien als een bijzaak, heeft de COVID-crisis veel bestuurders de ogen geopend.

Van de een op de andere dag moest zorgpersoneel patiënten verzorgen met een ziekte die ze niet kenden, op een afdeling waar ze normaal nooit werkten met apparatuur die ze nog nooit hadden gezien. “Hoe zet je deze mensen in hun kracht, zodat ze vol vertrouwen zich aan hun taak kunnen wijden? Door ze de tools te geven om zichzelf, op de momenten die zij kiezen, op te leiden en vertrouwd te laten raken met de medische apparatuur. Zodat zij vol zelfvertrouwen de afdeling opgaan. En dat is exact waar onze simulation based e-learning modules op zijn ontworpen.”

Bewustwording is stap één

Nu het belang van een verregaande flexibilisering van zorgpersoneel zo pijnlijk duidelijk is geworden, is het volgens de LeQuest CEO tijd om door te pakken. “Het is evident dat we een educatieve infrastructuur moeten creëren waarin zorgpersoneel zichzelf sneller en makkelijker kan omscholen.” Daarbij kijkt hij naar een geïntegreerde aanpak waarin het gaat het om standaardiseren van on-boarding trajecten, het ontwikkelen van virtuele omgevingen en het integreren van trainingen voor klinische kennis en medische technologische skills. En deze toekomstvisie van Shatou overstijgt het perspectief van de individuele ziekenhuizen. “Waarom zou een anesthesist in ziekenhuis A niet tijdelijke pieken kunnen opvangen in ziekenhuis B?”

Tijd voor een mentaliteitsverandering

Om tot een brede oplossing te komen, pleit de LeQuest Founder voor een ander perspectief op de bedrijfsvoering in de zorg. “We gaan eigenlijk altijd risicomijdend te werk. We analyseren, denken oplossingen uit en gaan dan pas handelen. Maar dat betekent in de huidige snel veranderende praktijk, dat we altijd achter de feiten aanlopen.” Shatou pleit voor een mentaliteitsverandering: “Het scheppen van een innovatiecultuur, waarin we accepteren dat we soms simpelweg niet weten hoe zaken zich gaan ontwikkelen. Om vervolgens in die onzekerheid te gaan handelen.” Zonder experimenteren waren bepaalde medicijnen nooit ontdekt. Ook het beleid in de zorg kan veel meer gebaseerd worden op het stellen van hypotheses, het snel schakelen, samenwerken en handelen. Voortdurend evalueren en kalibreren zorgt vervolgens voor een continue leercyclus die de organisatie per definitie flexibel maakt en houdt.

Op missie

Maar een dergelijke duurzame flexibiliteit bereik je volgens Shatou alleen als je een heel stevig fundament hebt staan: “Een fundament waar continu en toekomstgericht opleiden en trainen een belangrijke basis vormt. En wij als LeQuest spelen daar graag een belangrijke rol in. Dat doen we vandaag met onze op simulatie gebaseerde digitale trainingen, maar misschien is dat morgen wel een heel ander instrument. De wereld verandert, wij evolueren mee. Daarom heten wij LeQuest. We zijn op een missie. De missie om iedere zorgmedewerker dagelijks vol zelfvertrouwen alles uit medische technologie te halen wat erin zit. Hoe wij die missie vervullen is niet relevant. Maar dat we die missie vervullen… dat is letterlijk van levensbelang.”

Over LeQuest


LeQuest, dat is opgericht in 2011, is een toonaangevend technologiebedrijf dat als doel heeft om de kwaliteit van de zorg te verbeteren door het potentieel van medische technologie te ontsluiten en de competentie van zorgprofessionals in het gebruik van de apparatuur te maximaliseren. We ontwikkelen online interactieve, op simulatie-gebaseerde e-trainingen over het gebruik van medische apparatuur. De e-trainingen van LeQuest versnellen de implementatie van nieuwe medische apparatuur, zorgen ervoor dat de functionaliteit optimaal wordt benut en stellen gebruikers in staat om snel hun zelfvertrouwen, kennis en competenties te verbeteren, in een veilige omgeving. Hiertoe behoort ook de (her)certificering van medisch personeel. LeQuest is een snelgroeiende onderneming, wat ook blijkt uit het feit dat het in Nederland tot de lijst van ‘Top 250 Groeibedrijven 2020’ behoort.