device-simulation

LeQuest ondersteunt u in het volledige trainingsproces voor medische technologie.

Vanaf het definiëren van de leerdoelen in relatie tot het gebruik van het apparaat, tot en met het ontwikkelen, valideren, uitrollen en implementeren van de e-trainingen en het (her-)certificeren van zorgprofessionals.

Maatwerk en geleide simulatie

LeQuest ontwikkelt en levert e-trainingen die hoog gewaardeerd worden door cursisten. Dit blijkt uit hoge afrondings- en waarderingspercentages. Dit is vooral toe te schrijven aan de unieke manier waarop LeQuest e-trainingen benadert en ontwikkelt:

  • Door volledige representatie van het desbetreffende apparaat en het simuleren van het gedrag daarvan bereiden onze e-trainingen onze cursisten voor op realistische situaties. Zij worden competenter en zekerder in het gebruik van het apparaat.
  • We maken onze e-trainingen op maat op basis van de specifieke behoeften van de cursisten als ook de behoefte van de organisatie door samen met hen de leerdoelen te definiëren.
  • Interactieve opdrachten, in combinatie met ‘gamification’ elementen, maken het de cursist mogelijk om op een makkelijke en plezierige manier de benodigde kennis op te doen.

De e-trainingen van LeQuest zijn gebruiksvriendelijk en goed te begrijpen omdat zij zich richten op ‘learning by doing’. Wij geloven dat dit de beste manier is om het apparaat te leren gebruiken. Neem contact op om met ons te bespreken hoe we u verder kunnen helpen met uw medische technologie!

attention-details

Training en certificering van zorgprofessionals voor medische technologie

De e-trainingen van LeQuest zijn geaccrediteerd en bieden tevens structurele (her-)certificeringsmogelijkheden aan cursisten.

Wij zijn er trots op dat onze e-trainingen de eerste geaccrediteerde online trainingen voor medische technologie in Nederland zijn!

Het management overzicht levert gedetailleerde, statistische data ten aanzien van de voortgang en de resultaten van elke cursist.

Het inzicht in de competentie van de cursist stelt het management in staat haar personeel optimaal in te zetten. Aanvullend, nieuwe medewerkers kunnen snel effectief ingezet worden doordat zij getraind en gecertificeerd kunnen worden direct bij binnenkomst.

Certification

Samenwerking met ziekenhuizen en fabrikanten van medische technologie

Wij bieden een koppeling met het leermanagement systeem van het ziekenhuis (een zogenoemde LTI koppeling). Dit betekent dat cursisten onze e-trainingen via hun eigen leermanagement systeem kunnen volgen. Het platform van LeQuest staat -afhankelijk van de wensen van het ziekenhuis- ook directe toegang toe (via uitnodiging of registratie).

Voor fabrikanten van medische technologie bouwen en leveren wij over de gehele wereld e-trainingen om hun klanten en cursisten te trainen en certificeren. Dit zorgt voor een efficiëntere en effectievere product implementatie, en een versterking van de merkbeleving, want we versnellen de ontwikkeling van bekwaamheid ten aanzien van het apparaat.

Manufacturer

LeQuest zorgt voor elk aspect van uw medische technologie training.